4.5G'nin İstihdama Katkıları

Halihazırda ülkemizde kullanılan mobil elektronik haberleşme teknolojilerinin (2G, 3G) günümüzdeki tüketici beklentilerini karşıladığını söylemek mümkündür. Ancak zengin içerikli uygulamalar ve mobil veri/internet tüketimini artıran akıllı cihazların piyasada yaygınlaşması gibi etkenlerin zaman içerisinde mevcut mobil elektronik haberleşme şebeke kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan genişbant penetrasyonundaki %10’luk bir artış, o ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında % 1’lik bir artış sağlamakta, ilave her 1000 genişbant kullanıcısı için sektörde 80 civarında yeni iş imkanı ortaya çıkmaktadır.