4.5G’nin Hayatımıza Katkıları

4.5G teknolojisi ile hayatımızda neler değişecektir?

4.5G teknolojisi ile hayatımızda nelerin değişeceğini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

4.5G ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikler:  • 4.5G ile birlikte bağlantı hızlarımız 10 kata kadar artacak, daha yüksek aktarım hızları, daha fazla kapasite ve daha kaliteli mobil iletişim sağlanacaktır.
 • Yüksek veri hızları ve düşük gecikme süreleri ile tüketicilerin bilgiye erişimi hızlanacaktır.
 • 4.5G teknolojisi için yeni tahsis edilen frekans bantları ile tüketicilere daha geniş bir kapsama alanı ve daha güvenilir bir hizmet altyapısı sağlanacaktır.
 • Artan kapasite sayesinde bir baz istasyonuyla aynı anda pek çok kişinin kullanım ihtiyacına yanıt verebilecektir.
 • Tüketiciler, 4.5G ile bulut servisleri üzerinde geniş bir depolama alanına sahip olacaklardır.

  4.5G ile kurumların iş yapma şekillerini değiştirecek yenilikler:
 • Bu teknoloji, daha hızlı, daha etkin ve daha rekabetçi iş süreçlerinin mimarı olacaktır.
 • İş süreçlerinde önemli ölçüde sağlanacak verimlilik artışı, rekabetçi olma ve maliyet avantajını beraberinde getirecektir.
 • 4.5G, özellikle makineler arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) alanında büyüme sağlayacaktır.
 • İş dünyası, 4.5G ile beraber bulut tabanlı uygulamalara yönelerek önemli zaman ve maliyet avantajı sağlarken bulut bilişimle iş uygulamaları artık bir donanıma ya da lokasyona bağlı olmadan gerçekleşecektir.
 • 4.5G; sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda yenilikçi uygulamalar sunulmasına imkân tanıyacaktır.
 • Sanal ortamda gerçekleştirilen ticarette (e-Ticaret’te) de birçok yeni kapı açılacak; gecikme süresi kısalacağı için, online işlem ve faaliyetler gerçek zamanlı yapılabilecektir.

4.5G ile nesnelerin interneti (IoT) ve getirecekleri:

 • 4.5G ve sonrasında 2020’li yıllarda hayatımıza girecek olan 5G, nesnelerin internetinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
 • 5G, nesnelerin interneti ve “Gigabit Toplumu” kavramları, bireylerden kurumlara herkesin hayatında köklü değişiklikler yaratacaktır.
 • Kurumlar, bağlantılı ve mobil bir dünya ile esneklik kazanırken operasyonel verimliliklerini artıracak, yeni iş modelleri geliştirecek, ürün ve hizmet inovasyonunda daha hızlı hareket edebileceklerdir.
 • KOBİ’ler daha gelişmiş iş süreçlerine sahip olacak, müşterileriyle daha yakın etkileşim sağlayabilecektir.
 • Akıllı şebekeler ve akıllı lojistik uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanabilecektir.
 • Ofislerimiz tamamen mobil olurken, iş dünyası da “esnek çalışma” modeline yönelecektir. Şirketlerde esnek çalışma ortamları sunulacaktır.
 • Bireylerin hayatının kolaylaşmasına katkı sağlanacaktır. Örneğin, 2018 yılına gelindiğinde makineler arası iletişim (M2M) teknolojileriyle yaklaşık 7 milyon hastanın tedavisine yardım ve uzaktan hasta izlemeyle tüm dünyada 36 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlanması öngörülmektedir.
 • Türkiye’deki bir doktor, Afrika kıtasındaki bir hastaneye bağlanarak uzaktan ameliyat yapabilecektir.
 • Yükleme zamanı olmadan, sanal gerçeklik gözlüğü gibi teknolojilerle film izleme, görüntülü haberleşme, yüksek çözünürlükte ve gerçeklikte oyun oynama mümkün olacaktır.
 • İnsansız taşıtların yaygınlaşmasıyla insanlar taşıtlara sadece yolcu olarak binecek, tüm trafik akışı makineler tarafından kontrol edilecek ve güvenli seyahatler gerçekleştirilebilecektir.
 • Özel navigasyon sistemine sahip bir mobil uygulamayla, görme engelli bir insan, sadece cep telefonunu kullanarak dünyanın her tarafına seyahat edebilecek ve bir anlamda görme engeli ortadan kalkacaktır.